Social Return

ABR en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ABR ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als sociaal zijn, sociaal denken en sociaal doen.

MVO weerspiegelt onze kernwaarden

De kernwaarden van ABR (Ambitie, Betrokken en Resultaat) sluiten naadloos aan op de waarden achter MVO.

Ambitie

Samen met onze medewerkers wil ABR groeien, innoveren, blijven leren en faciliterend partner zijn op het gebied van personeelsvraagstukken.

Betrokken

ABR voelt zich betrokken bij opdrachtgevers, medewerkers en omgeving. We zijn sociaal en werken duurzaam, rekening houdend met milieu en klimaat.

Resultaat

ABR is een bedrijf met een winstoogmerk, waarbij ‘samen werken’ ook echt ‘samen doen’ betekent. We sluiten niemand buiten. Een geslaagd resultaat is voor ons een ontzorgde opdrachtgever en een medewerker die met plezier naar het werk gaat.

People, Planet, Profit

Onze doelen draaien om de mens (People), de maatschappij (Planet) en het creëren van duurzame economische waarde (Profit).

People

De medewerkers staan bij ABR centraal.

 • ABR is ervan overtuigd dat gezonde, vitale medewerkers beter presteren en draagt deze gedachte actief uit.
 • We hechten veel waarde aan een goede werksfeer en aan duidelijke en open communicatie in alle geledingen van de organisatie. 
 • We zijn sinds jaar en dag betrokken bij diverse clubs en verenigingen, die een bijdrage leveren aan sport en cultuur. We sponsoren de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en zijn partner van ADO Den Haag, waarmee we het belang van maatschappelijke en lokale talentontwikkeling willen benadrukken.
 • Sinds de oprichting van ABR (2002) geven we werkzoekenden de kans om zich te laten omscholen en een vak te leren, zodat ze uitzicht hebben op vast werk. Dit deden we dus al ruim voor de komst van de Participatiewet (2015).
 • We leggen altijd de focus op een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. ABR wil (nieuwe) medewerkers tot aan hun pensioen voorzien van werk en inkomen.

Planet

ABR draagt bij aan een zo laag mogelijke belasting van milieu en klimaat.

 • We scheiden ons afval.
 • Bij onze vestigingen staan laadpalen voor elektrische voertuigen.
 • We maken gebruik van elektrische fietsen en scooters.
 • Onze kantoren zijn voorzien van ledverlichting en energiezuinige apparaten met label A+++, die alleen tijdens kantoortijden zijn ingeschakeld.
 • We gebruiken pefc-papier gemaakt van duurzaam hout.

Profit

Onze winst is bedoeld voor het scheppen van duurzame, economische waarde.

 • ABR investeert in innovaties die efficiency opleveren in onze bedrijfsprocessen en tegelijkertijd duurzaam zijn, zoals video recruitment.
 • We streven naar een economisch en financieel gezond bedrijfsresultaat. Daarmee garanderen we de continuïteit van het bedrijf en bieden we onze medewerkers zekerheid.

ABR helpt met Social Return mensen aan het werk

Iedereen verdient een betekenisvolle rol in de samenleving. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2011 Social Return on Investment (kort: Social Return) in het leven geroepen. Deze aanpak geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk en inkomen.

Wat betekent ‘afstand tot de arbeidsmarkt’?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vallen minstens drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals:

 • werkloosheid door automatisering
 • werkloosheid na het faillissement van hun werkgever
 • faillissement als ondernemer
 • werkloosheid door privéomstandigheden

Social Return als baangarantie

ABR ziet Social Return als dé kans voor werkzoekenden om (opnieuw) duurzaam aan het werk te gaan. We werken daarvoor nauw samen met gemeentes, reïntegratiebedrijven en (lokale) overheidsorganisaties. Samen met werkzoekenden gaan we op zoek naar duurzaam werk en inkomen. Dat gebeurt via de labels van de ABR Groep of onze vaste relaties. Social Return vormt een belangrijke pijler van ons werk. Het laat zien dat ABR Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  (MVO) hoog in het vaandel heeft staan. We zetten Social Return standaard in binnen de aanbestedingswet. Zo creëren we werkgelegenheid voor mensen die normaal gesproken grote moeite hebben met het vinden van een baan.

Geen verdringing maar verbetering

We horen vaak dat Social Return een veroorzaker is van marktverdringing; het bieden van een arbeidsplaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zou ten koste gaan van werknemers die al bij bedrijven in dienst zijn of van andere werkzoekenden. Tijdens de eerste jaren van Social Return leek dat inderdaad het geval te zijn, maar inmiddels is dit veranderd. Wij bewijzen dat Social Return inmiddels een waardevol instrument is dat de arbeidsmarkt echt verbetert. Bedrijven en organisaties functioneren dankzij Social Return effectiever. Door functiedeling, jobcreation en jobcarving kunnen specialisten beter hun werk doen en kunnen nieuwe medewerkers hen daarin ondersteunen. Dat verlaagt voor de specialisten de werkdruk en verhoogt hun werkplezier. Bovendien biedt deze aanpak nieuwe kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ABR heeft succes met Social Return

Wij hebben een jarenlange ervaring in het opzetten van succesvolle Social Return-projecten, waarbij de belangen van zowel werkzoekenden als die van uw organisatie bij ons centraal staan Elk project begint met een persoonlijk gesprek. Samen met u onderzoeken we wat uw Social Return-verplichting inhoudt en welke werkzaamheden kunnen worden verricht door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als blijkt dat wij u kunnen helpen, nemen wij uw Social Return-verplichting graag van u over. Bovendien geven wij u adviezen waarmee u uw organisatie nog efficiënter kunt inrichten.

Besteed uw Social Return uit aan ABR

Wij regelen uw Social Return van begin tot eind. ABR zorgt voor:

 • werving en selectie van werkzoekenden
 • opleiding of bijscholing
 • begeleiding door een medewerker van ABR en/of een jobcoach
 • de administratieve afhandeling

Onze dienstverlening wordt zeer gewaardeerd

De dienstverlening van ABR is van hoge kwaliteit. Dat wordt in brede kring erkend en gewaardeerd: in 2021 kregen we van Baanbrekend Drechtsteden een Power Certificaat. ABR is ook een aantal jaren achter elkaar voorgedragen voor een Social Impact Award. Het Werkgeversservicepunt Leidschendam-Voorburg heeft ons een verklaring van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verleend en sinds september 2015 is ABR ‘Convenant Partner’ van MVO Westland.

© 2016-2024 ABR Groep